Pisemne zapytanie E-2591/06 skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Rady. manewrów wojskowych i waleni wyrzuconych na brzeg w Almerii