Sprawa T-287/01: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 marca 2006 r. — Bioelettrica przeciwko Komisji