Pisemne zapytanie E-2834/05 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. delegacji służbowych na konferencje, finansowanych przez Komisję