Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 174, 1 lipiec 2011