Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 282, 20 listopad 2006