Pisemne zapytanie E-3341/06 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. dyrektywy ramowej w sprawie odpadów