Pisemne zapytanie P-4206/05 skierowane przez: Paula Casacę (PSE) do Komisji. kampanii pełnej oszczerstw w prasie portugalskiej