Sprawa T-124/06: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2006 r. — MIP METRO przeciwko OHIM — MetroRED Telecom (MetroRED)