Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4222 — EQT IV/SSP) Tekst mający znaczenie dla EOG