Komisijas Paziņojums Paziņojums par valstu tiesu īstenotu konfidenciālas informācijas aizsardzību tiesvedībā par ES konkurences tiesību privāttiesisko izpildi 2020/C 242/01