Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Dzieci jako pośrednie ofiary przemocy domowej