Sprawa C-218/05: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 15 lutego 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej