YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS, 13 päivänä maaliskuuta 1996, asiassa C-326/95, Banco de Fomento e Exterior SA vastaan Amândio Maurício Martins Pechim ym. (Ennakkoratkaisupyyntö - Tutkimatta jättäminen)