Pomoc państwa — Cypr — Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) — Cyprus Airways — Plan restrukturyzacji — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)