Pisemne zapytanie E-5139/06 skierowane przez: Gerarda Battena (IND/DEM) do Komisji. żandarmerii europejskiej