Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 3, 06 styczeń 2006