Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - CZĘŚĆ III — POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII - TYTUŁ VI — FUNKCJONOWANIE UNII - ROZDZIAŁ II — POSTANOWIENIA FINANSOWE - Sekcja 3 — Wykonanie budżetu i absolutorium - Artykuł III-409