Stępny projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2006 - Ogólne zestawienie dochodów - Stan dochodów i wydatków według sekcji - Sekcja III : Komisja - Sekcja VIII, część B : Europejski Inspektor Ochrony Danych