Pisemne zapytanie E-3823/05 skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) i Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji. brakujących dokumentów w Instytucie Pierwiastków Transuranowych (ITU) DG JRC (w związku z projektem zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi nr 101/2004/GG)