Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 242, 09 wrzesień 2010