Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 277, 21 październik 2010