Pisemne zapytanie P-2562/04 skierowane przez: Christine De Veyrac (PPE-DE) do Komisji. handlu światowego - Boeinga