Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 48, 15 luty 2011