Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, 03 grudzień 2007