Pisemne zapytanie E-0828/05 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. realizacji przez Grecję trzeciego dokumentu PWW