Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 305, 16 grudzień 2009