Pisemne zapytanie E-3408/04 złożone przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. postępowań toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości przeciwko Grecji