Sprostowanie do listy członków grupy doradczej ds. łańcucha żywnościowego i zdrowia zwierząt i roślin ( Dz.U. C 97 z 21.4.2005 )