Pisemne zapytanie E-2448/05 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji. poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez określenie wymogów pola widzenia zamiast określania wymogów dla systemów eliminujących tzw. ślepe punkty w drogowym transporcie towarowym