Opinia rzecznika generalnego VerLoren van Themaat przedstawione w dniu 5 maja 1983 r.