Pisemne zapytanie E-4391/06 skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji. poziomu zatrudnienia wśród kobiet w Grecji