Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9426 – 3M Company/Acelity) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)