Pisemne zapytanie E-5644/06 skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji. zamówień publicznych w dziedzinie obronności - zwolnienia zgodnie z art. 296 traktatu WE