Pisemne zapytanie E-4063/06 skierowane przez: Martę Vincenzi (PSE) do Komisji. mianowania członka Zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności