Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 155, 13 czerwiec 2008