Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1197/2014 оd 5. studenoga 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća