Регламент за изпълнение (ЕС) № 1197/2014 на Комисията от 5 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци