Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 259, 7 września 2013