Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Średnie koszty świadczeń rzeczowych