Věc C-173/04 P: Opravný prostředek podaný dne 8. dubna 2004 (faxem dne 6. dubna 2004) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG proti rozsudku vydanému dne 28. ledna 2004 Soudem prvního stupně Evropských společenství (druhým senátem) ve spojených věcech T-146/02 až T-153/02, Deutsche Sisi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG proti Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).