Pisemne zapytanie E-0901/06 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. władz Rzymu: obecnej sytuacji dotyczącej finansowania w ramach planu działania na rzecz bezpieczniejszego korzystania z Internetu