Pisemne zapytanie P-2705/06 skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji. neonazistowskiej przemocy