Sprawa F-55/06: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2006 r. — de Albuquerque przeciwko Komisji