Steunmaatregelen — Portugal — Steunmaatregelen C 17/2006 (ex N 3/2006) — Opleidingssteun aan Auto Europa — Automóveis Lda., Portugal — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (Voor de EER relevante tekst)