Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 57, 24 luty 2007