Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 035A, 6 lutego 2014