Pisemne zapytanie P-4012/05 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. ochrony dzieci po trzęsieniu ziemi w Azji Południowej