Pisemne zapytanie E-4020/06 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. nadmiernie surowych kar w Iranie