Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - AKT KOŃCOWY - A.Deklaracje odnoszące się do postanowień Konstytucji - 15.Deklaracja odnosząca się do artykułów III-160 i III-322