Pisemne zapytanie E-1851/05 skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji. pomocy państwa w Szkocji - wniosków rozpatrzonych pozytywnie